Výroba krytek pro letouny Luftwaffe


Nabízím zde postup, jak si každý poměrně snadno může vyrobit kulaté či oválné krytky a zatraktivnit tak svůj model otevřením různých přístupových míst na trupu či křídlech letadla.


Nejprve příklady fotografií skutečné předlohy

  Krytka hřbetní palivové nádrže na Me 163 Komet (západky krytky jsou stažené)  
 
Krytka vstupu hydrauliky a stlačeného vzduchu na letounu Me 163 Komet (západky krytky jsou roztažené)  
A nyní již postup
Zjistíme si tři základní průměry d1, d2 a d3:

1. Do plastové destičky tloušťky 0,2 mm (např. od f. Plus Model) vyvrtáme otvor o průměru d1 a začistíme (později už nebude možnost ho opravovat).
2. Okolí vyvrtaného otvoru přibližně ostřihneme nůžkami na nehty.
3. získaný polotovar přilepíme vteřinovým lepidlem opět k destičce tl. 0,2 mm. Celý segment je totiž tak malý a křehký, že ho není možné opracovávat a tak si pomůžeme tím, že ho nejprve fixujeme k budoucí druhé části
4. ... a teprve pak jeho vnější tvar opracujeme  jemným smirkovým papírem na průměr d2 (při broušení pozor, abychom smirkový papír drželi v pravém úhlu k destičce). Nyní máme tenký prstenec přilepený k podložce.
5. Takže již jen nůžkami ostřihneme podložku a
6. ... opět zbrousíme, tentokráte do průměru d3, začistíme a máme hotov základ krytky.

Nyní vyrobíme středový kříž. Skalpelem vyřízneme, opět z naší plastikové destičky, čtverec o rozměrech kříže a následně vyřízneme rohy tak, aby vznikl symetrický kříž. Ten pak vlepíme do středu krytky.

Posledním krokem je vytvoření západek. Podle pravítka si z destičky vyřízneme tenký proužek plastiku a skalpelem nařežeme na čtyři stejné části. ty pak vlepíme do vnitřku krytky. Na závěr jehlou naznačíme šrouby na kříži.

Nyní již zbývá krytku nastříkat příslušným odstínem interiérové barvy, provést patinu a je hotovo.

Výsledek v měřítku 1:48
     


Pavel Škoda