Klub plastikových modelářů Mladá Boleslav
pořádá XL. ročník soutěže stavitelů plastikových modelů

Velká cena Mladé Boleslavi 2015

Kdy: 19. září 2015

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi Mapa


Bodované kategorie Velké ceny Mladé Boleslavi 2014
(bodování dle platných pravidel SMČR)

I.b – letadla 1:48, I.c – letadla 1:72,
II.a – technika 1:35, 1:48, II.c – technika 1:72

VELKÁ CENA Mladé Boleslavi nejlepší model letadla 1:72

Kategorie „Líbí – nelíbí“ Velké ceny Mladé Boleslavi
(oddělené od bodovacích kategorií)

letadla 1/72 a menší Ready to Fly L1
letadla 1/72 a menší Detail Kit L2
letadla 1/48 a větší Ready to Fly L3
letadla 1/48 a větší Detail Kit L4
technika 1/72 T1
technika 1/48 T2
technika 1/35 T3
figury P
diorama S
lodě L
civilní silniční technika Z

Speciální kategorie:
(vyhodnocené z modelů přihlášených do líbí-nelíbí)

Letadla v ruské či sovětské službě
Pozemní technika v ruské či sovětské službě
Letadla československých pilotů
(nemá-li letoun čsl. výsostné znaky, nutno doložit)
Vozidlo čsl. pozemních jednotek
(nemá-li vozidlo čsl. výsostné znaky, nutno doložit)
Křídla Jeho Veličenstva (letadla RAF z období II. světové války)
Best Of Show ( model vyhodnocený soutěžícími z modelů „Líbí-nelíbí“)

Účast jednoho modelu ve více speciálních kategoriích je možná.

Bodovací kategorie budou hodnoceny odbornými porotami (rozhodčí budou jmenováni před zahájením soutěže). Vyhodnoceni budou první tři nejlepší modeláři bez ohledu na umístění dalších modelů téhož modeláře v dané kategorii. To znamená, že v dané kategorii může jeden modelář získat pouze jednu cenu.

Počet modelů od jednoho modeláře v bodovacích kategoriích může být z organizačních důvodů pořadatelem omezen. Dále může být z prostorových důvodů omezena účast rozměrných modelů.


Účast proxy je povolena, zasílání poštou nepřípustné.

Výstava a soutěž je pojata nekomerčně, propagace a prodej se nepředpokládá. Každý soutěžící má po zaplacení startovného automaticky vstup do leteckého muzea zdarma.
Za případné ztráty pořadatel neručí.

Startovné:
20 Kč za každý model
Mladší 18 let zdarma.

Vstupné pro věřejnost dle podmínek muzea.
Viz stránky leteckého muzea

Časový rozpis soutěže:
09:00 - 10:00 přejímka modelů
10:00 – 10:15 oficiální zahájení
10:15 – 15:00 výstava a bodování
15:00 – 16:00 vyhlášení výsledků a zakončení soutěže

Doprava:
bus – ze zastávky MB Na Hejtmánce pěšky cca 5 min.
vlak – z hlavního nádraží MB pěšky cca 30 min. přes řeku a pak do kopce


Parkování:
parkoviště před muzeem, přilehlé ulice

Co je v Mladé Boleslavi a blízkém okolí k vidění:
Muzeum Mladoboleslavska na hradě
hrad Zvířetice
Dobrovická muzea - muzeum cukrovarnictví, řepařství a města Dobrovice


Organizace soutěže:
P. Štechr 737 939 663, pstechr@gmail.com
J. Hambálek 326 813 244, 604 292 979, jhambalek@seznam.cz