Klubová stavba KPM na rok 2009

Téma stavby:
Čechoslováci ve válečných konfliktech 20. století
Tedy postavit stroj jakékoliv konstrukce (letecký, pozemní, námořní) bez ohledu na měřítko,
který byl používán českými či slovenskými vojáky.
Jinou možností je postavit fuguru vojáka
(zmíněno speciálně pro Martina Š. jako jediného zástupce figurkářů v klubu).

Podmínkou je vždy prokazatelná existence skutečné předlohy.


Uzávěrka:
Bude spojena s prezentací postavených modelů
a proběhne na soutěží Velká cena Mladé Boleslavi v září 2009
(přesné datum bude včas upřesněno)


Fotky zhotovených modelů budou prezentovány průběžně zde a nejpozději po uzávěrce.


Ti členové klubu, kteří model do uvedného data nepostaví,
obdrží titul
MODELÁŘ TEORETIK roku 2009
a jejich jména budou zveřejněna na této stránce :-)