Pravidené klubové schůzky na rok 2012


Konají se vždy v pátek od 17:00
v pavilonu DDM Mladá Boleslav, Purkyňova ul.Začátky mimořádných přípravných schůzek budou dohodnuty na předcházejících řádných schůzkách.
Termíny některých setkání mohou být změněny v závislosti na provozu DDM.

Termíny

  27. leden 2012
  24. únor 2012
  30. březen 2012
  20. duben 2012
  27. duben 2012 - příprava dětské soutěže „O štít města Mladé Boleslavi"
  28. duben 2012- sobota - soutěž „O štít města Mladé Boleslavi“
  25. květen 2012
  15. červen 2012 - nebude-li z provozních důvodů DDM stanoveno jinak
  7. září 2012- mimořádný termín pro přípravu „VC MB a CMK ligy“
  8. září 2012- sobota - soutěž „Velká cena Mladé Boleslavi a CMK ligy“
  21. září 2012
  26. říjen 2012
  30. listopad 2012
  14. prosinec 2012
Leták ve formátu PDF

Náplní schůzek je sdílení modelářských zkušeností, půjčování materiálů (podkladů ke stavbě),
výměna modelů či doplňků
a také prezentace postavených "kousků" klubovým kolegům.


Srdečně je zván každý, kdo aktivně modelaří nebo by rád začal
a chtěl by navázat kontakty s naším klubem.